Підсумкове заняття з розділу └Нормальна мікрофлора організму людини. Вчення про інфекцію. Імунітет■
ЯНГДЮМХЕ ДНЙСЛЕМРНБ НМКЮИМ
дНЙСЛЕМРШ Х АКЮМЙХ НМКЮИМ

нАЯКЕДНБЮРЭ

Администрация
Механический Электроника
биологии ботаника
география
дом в саду
история
литература
маркетинг
математике
медицина
музыка
образование
психология
разное
художественная культура
экономика





















































Підсумкове заняття з розділу └Нормальна мікрофлора організму людини. Вчення про інфекцію. Імунітет■

биологии



Отправить его в другом документе Tab для Yahoo книги - конечно, эссе, очерк Hits: 3215



ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

Закон единства и многообразия жизни, или закон Сент-Илера
Закон химического состава живого вещества, или первый закон Энгельса
Закон системной организации биохимических процессов, или закон Берталанфи
Общих Методов Микроволновой Микроскопии:
Специфічна профілактика і терапія інфекційних захворювань. Лікувальні, профілактичні та діагностичні імунологічні препарати.
 

Підсумкове заняття з розділу └Нормальна мікрофлора організму людини. Вчення про інфекцію. Імунітет■

Мета: визн 636e41cg 72;чити═ рівень знань кожного студента з вказаного розділу.

Підсумкове заняття складається з═ трьох═ контрольних перевірок:

1.     Усне опитування складається═ з трьох питань (додаток 1)

╥        Теоретичне питання з імунології

╥        Практичне питання з імунології

╥        Питання з інфекції

2.     Перевірка знання імунологічних препаратів (додаток 2): мета і засіб практичного використання, що собою уявляє═ препарат, як готується.

Діагностичні імунні сироватки: як готується, в якій═ реакції використовуються.




Лікувальні імунні сироватки: як одержують, титрують, одиниці═ активності, куди вводяться,═ механізм лікувальної дії, які ускладнення можливі, профілактика ускладнень.

Вакцини: різн 636e41cg 86;види, як одержані, календар щеплень, перевірка ефективності вакцинації. Вакцини, що використовуються по епідеміологічним показанням. Характеристика післявакцинального імунітету (додаток 3).

Антигенні препарати, діагностикуми: що собою уявляють, як готуються, мета використання, різн 636e41cg 86;вид діагностики, в якій реакції═ використовуються.

Алергени: що собою уявляють, мета використання, куди вводяться, механізм позитивної реакції.

3. Тестовий контроль на комп▒ютері. Тести дивіться окремо (додаток 4), а також тести до практичних занять.

Додаток 1

ПИТАННЯ═ ДО ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ

└НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. ВЧЕННЯ ПРО ІНФЕКЦІЮ.ІМУНІТЕТ■

1.Теоретичні питання з імунології:

1. Гуморальна імунна відповідь: визн 636e41cg 72;чення і фази. Схема. Роль клітин, цитокінів і системи HLA у гуморальній імунній відповіді.

2. ═Антитіла: визн 636e41cg 72;чення, структура (дати схему), властивості і функції, практичне застосування. Генетична регуляція синтезу антитіл різн 636e41cg 86;ї специфічності. Аутоантитіла. Моноклональні антитіла.

3. Антитіла: визн 636e41cg 72;чення. Класи і підкласи імуноглобулінів і їх властивості. Генетична регуляція синтезу різн 636e41cg 80;х класів і специфічностей імуноглобулінів.

4. Клітинна імунна відповідь (схема): визн 636e41cg 72;чення, типи,═ фази, ефекторна ланка. Роль клітин, цитокінів і системи HLA у клітинній імунній відповіді. Механізм цитотоксичної дії ТСД8.

5. Протибактеріальний імунітет: визн 636e41cg 72;чення види, фактори, форми. Механізми імунного знешкодження збудників інфекційних захворювань, їхніх токсинів і ферментів.

6. Головний комплекс гістосумісності: локалізація, поліморфізм генів, HLA-система, клас 1, локуси, локалізація в організмі, функції.

7. Анафілактичний тип алергії: алергени, періоди і механізм розвитку, клінічні прояви, профілактика.

8. Цитотоксичний і імунокомплексний типи алергічних реакцій: алергени, механізм розвитку, клінічні прояви .

9. Клітини, цитокіни, а також молекули HLA системи, що беруть участь в імунній відповіді. Нарисувати схему імунної відповіді.

10. Антитоксична імунна відповідь: визн 636e41cg 72;чення. Умови формування, фактори, механізм дії. Приклади. Одержання антитоксичних сироваток, титрування.

11. Гуморальні неспецифічні фактори протибактеріального захисту організму. Система комплементу, властивості, шляхи активації, участь в імунологічних і алергічних реакціях.

12. Головний комплекс гистосумісності, локалізація, поліморфізм генів. HLA-система, клас II, локуси, молекули, локалізація, функції. HLA-типування, цілі, методи.

13. Клітинні неспецифічні фактори захисту організму людини. Природні клітини-кілери. Система мононуклеарних фагоцитів. Функції, Зв'язок зі специфічними факторами захисту.

14. Імунна відповідь організму: визн 636e41cg 72;чення, фази і форми. Зобразити схему. Клітини, цитокіни і молекули HLA, що беруть участь в імунній відповіді. Регуляція імунної відповіді в організмі.

15. Антигени: визн 636e41cg 72;чення, структура, основні властивості, роль в імунній відповіді. Антигени бактерій, їхня характеристика, практичне застосування, Аутоантигени.

16. Цитокіни: визн 636e41cg 72;чення, склад , властивості, класифікація, роль в клітинній і гуморальній імунній відповіді, практичне використання.

2.Практичні питання з імунології:

1. РНГА: компоненти, механізми, ціль застосування.

2. Реакція преципітації: компоненти, механізм, мета, практичне застосування. Приклади.

3. ІФА: компоненти, механізми, мета практичного═ застосування.

4. РЗК: компоненти, механізм, цілі застосування, приклади.

5.Методи і цілі дослідження клітинної ланки імунітету.

6. Методи і цілі═ дослідження гуморальної ланки імунітету.

7. Реакції аглютинації: механізм, різн 636e41cg 86;види, компоненти, мета═ практичного використання.

8. Лікувальні і профілактичні імунні сироватки: отримання, титрування. Механізм дії. Приклади. Профілактика ускладнень.

9. Реакція імунофлюоресценції (РІФ): різн 636e41cg 86;види,═ компоненти, механізм, цілі застосування.

10. Імунний статус: визн 636e41cg 72;чення, принципи та методи дослідження.

11. Діагностичні імунні сироватки: одержання, титрування, практичне застосування, механізм. Приклади.

12. Імунотерапія інфекційних захворювань за допомогою сироваток, імуноглобулінів і═ вакцин. Принципи, механізми. Приклади.

13. Календар щеплень (у виді таблиці). Характеристика вакцин, використовуються,═ поствакцинальний імунітет. Оцінка ефективності.

14.Практичне використання серологічних реакцій, компоненти, механізми, цілі. Приклади.

15. Комплемент, гемолітична сироватка: одержання, практичне застосування, титрування.

16.Імуноглобуліни:визн 636e41cg 72;чення, приготування, мета використання.

3.Питання з інфекції:

1. Фактори патогенності бактерій. Вірулентність, одиниці виміру. Методи дослідження.

2. Токсини бактерій, хімічний скла,═ їхня класифікація,═ властивості, механізм дії в організмі, практичне застосування.

3. Нормальна мікрофлора товстого кишечнику і її значення для організму.

4. Екзотоксини бактерій: продуценти, основні властивості, дія на організм. Практичне використання. Приклади.

5.Дисбактеріоз кишечнику: визн 636e41cg 72;чення, причини розвитку, діагностика, профілактика і лікування.

6. Ендотоксини бактерій: хімічний склад, особливості дії на організм. Приклади збудників, що мають ендотоксини. Ендотоксичний шок: причини розвитку.

7. Періоди розвитку інфекційної хвороби. Вторинна інфекція. Приклади.

8. Поняття про інфекційний процес. Основні ланки інфекційного процесу. Роль мікроорганізму, макроорганізму та навколишнього середовища.

9. Екзотоксини бактерій: продуценти (приклади), хімічний склад, основні властивості, практичне використання. Визн 636e41cg 72;чення токсигенності бактерій.

10. Форми інфекції: екзогенна, ендогенна, осередкова, генералізована, моноінфекція, змішана, вторинна інфекція. Приклади.

11. Джерела інфекції, механізми і шляхи передачі, вхідні ворота інфекції. Приклади. Роль макроорганізму і навколишнього середовища в інфекційному процесі.

12. Роль мікроорганізму в інфекційному процесі. Поняття про патогенність, вірулентність мікроорганізмів. Одиниці виміру.

13. Генерализована інфекція: форми, причини розвитку, принципи діагностики і імунотерапії.

14. Засоби, які використовують мікроорганізми═ при захисті від факторів імунітету.

15. Нормальна мікрофлора кишечника. Значення для організму. Дисбактеріоз.

16. Мікробіологічні методи діагностиик═ інфекційного захворювання в різні періоди розвитку інфекційного процесу.

Додаток 2

ПЕРЕЛІК ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗНАТИ КОЖНОМУ СТУДЕНТУ ДО ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ З РОЗДІЛУ

└НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. ВЧЕННЯ ПРО ІНФЕКЦІЮ.ІМУНІТЕТ■

Лікувально-профілактичні препарати

Антитоксичні сироватки

Протидифтерійна═══════════════════════════════════ існують відповідні

Протиправцева══════════════════════════════════════════ імуноглобуліни

Протигангренозна

Протиботуліністична

Сироватка для лікування при укусах отруйних змій

Імуноглобуліни


Протисибірковий

Протикашлюшний

Протистафілококовий

Протилептоспірозний

Проти кліщового енцефаліту

Антирабічний

Протигрипозний донорський

Проти кору, проти віспи і ін.


Вакцини

Живі (атенуйовані) вацини:


Проти туберкульозу (BCG)

Проти поломієліту

Проти кору

Проти епідемічного паротиту

Проти краснухи

Проти бруцельозу

Проти грипу

Проти сибірки

Проти чуми

Проти туляремії

Проти жовтої лихоманки

Проти Ку-лихоманки

Проти висипного тифу

Проти натуральної віспи


Вбиті (інактивовані) вакцини:


Проти кашлюку

Проти холери

Проти лепри

Проти лептоспірозу

Проти бруцельозу

Проти гонореї

Проти грипу

Проти сказу

Проти кліщового енцефаліту

Аутовакцини


Вакцини-анатоксини:


Протидифтерійний

Протиправцевий

Протистафілококовий

Проти холери

Протиботулізму (А, В,С, Д, Е)

Проти газової анаеробної інфекції


Хімічні вакцини:


Проти черевного тифу

Проти менінгококової інфекції

Проти грипу

Проти гемофільної інфекції


Рекомбінантні (генно-інженерні) вакцини:

Проти гепатиту В

Асоційовані вакцини:

АКДП (адсорбована коклюшно-дифтерійно-правцева)

Секстаанатоксин (проти ботулізму типів А,В,Е, проти правцю, проти газової гангрени Cl. perfringens, Cl. novy

Вакцини, які можуть використовуватися з лікувальною метою:

вбиті (інактивовані): проти бруцельозу, проти гонореї, аутовакцина при хронічній стафілококовій інфекції;

анатоксини: протистафілококовий.

Діагностичні препарати

Діагностикуми і антигени

Бактеріальні діагностикуми

Бруцельозний діагностикум

Черевнотифозний і паратифозний О- і Н-діагностикуми

Еритроцитарний черевнотифозний діагностикум

Дизентерійні діагностикуми Зонне і Флекснера

Гонококовий антиген

Коклюшний антиген

Еритроцитарний коклюшний діагностикум

Полісахаридний антиген із грибів виду Кандіда альбіканс

Сальмонельозні діагностикуми

Еритроцитарні сальмонельозні О-діагностикуми

Діагностичні сироватки

Аглютинуючі ОВ-сироватки проти ентеропатогенних кишкових паличок

Аглютинуючі адсорбовані сальмонельозні О- і Н-сироватки: полівалентні═ і монорецепторні О- і Н-сироватки

Аглютинуючі сироватки для ідентифікації шигел

Аглютинуючі холерні О-, ОН-, Огава і Інаба сироватки

Грипозні типоспецифічні діагностичні сироватки типів А, А1, А2, В, С

Алергени для шкіряних проб


Туберкулін

Бруцелін

Антраксин

Тулярин

Алерген із грибів Кандіда альбіканс

Трихофітін

Мікроспорін


Додаток 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ІМУНІТЕТУ

ПОСТВАКЦИНАЛЬНИЙ

ПОСТІНФЕКЦІЙНИЙ

АКТИВНИЙ

ПАСИВНИЙ

ГУМОРАЛЬНИЙ

КЛІТИННИЙ

АНТИМІКРОБНИЙ

АНТИТОКСИЧНИЙ

ПРОТИВІРУСНИЙ

АНТИФУНГАЛЬНИЙ

СПЕЦИФІЧНИЙ

НЕСПЕЦИФІЧНИЙ

ЗАГАЛЬНИЙ

МІСЦЕВИЙ

Видо- типо- групоспецифічний

Додаток 4

ЗАВДАННЯ ДО КОМП▒ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ З РОЗДІЛУ └НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. ВЧЕННЯ ПРО ІНФЕКЦІЮ.ІМУНІТЕТ■

1.                 Властивість клітини або організму захищатися від живих тіл або речовин, що несуть на собі ознаки чужорідної генетичної інформації називається імунітетом. Вкажіть центральний орган імунної системи.═

* ═══════Тимус═

Селезiнка═

Периферійна кров═

Пейєровi бляшки кишечника═

Лімфатичні вузли═

2.                 Хлопчик на 5 добу життя отримав планове щеплення вакциною БЦЖ. У віці 7 років лікар призн 636e41cg 72;чив йому повторне введення цієї ж вакцини. Яке дослідження було підставою для такого рішення лікаря?═

*═══════ Шкірна алергічна проба═

Визн 636e41cg 72;чення титру протитуберкульозних антитіл═

Медико-генетичне дослідження═

Бактеріоскопія мокроти═

Рентгеноскопія легенів═

3.                 В хірургічне відділення ЦРЛ поступив хворий з колотою раною стопи, яку він отримав під час косовиці.═ Який специфічний препарат необхідно застосувати з метою екстреної пасивної імунопрофілактики анаеробної інфекції?═

Антибіотики.═

* ═══════Антитоксичну сироватку.═

Анатоксини.═

Вакцина АКДП.═

Протиправцеву вакцину═

4.                 В пологовому будинку виник спалах кору. Можна вважати, що діти, матері яких раніше перехворіли на кор, не захворіють. Антитіла якого класу забезпечать захист новонароджених від захворювання в цьому випадку?══

Ig А═

Ig D═

Ig M═

Ig E═

*═ ══════IgG═

5.                 У чоловіка 35 років після переохолодження різко підвищилася температура до 39,5╟С, через 2 дні з'явився кашель з мізерною мокротою з прожилками крові, біль в═ грудній клітці справа, що посилюється при диханні. Був поставлений діагноз правосторонньої нижньодолевої плевропневмонії. Який вид гіперчутливості характерний для═ патогенезу цього захворювання?═

Гіперчутливість сповільненого типу═

Реакція типу сироваткової хвороби═

*═══ ════Гіперчутливість негайного типу═

Реакція типу феномена Артюса═

Атонічна реакція═

6.                 Після вживання суниць шкіра дитини вкрилася макульозною висипкою. Вкажіть, який тип перерахованих═ реакцій, спричинив у дитини вказані симптоми?═

* ═══════Атопічний═

Цитотоксичний═

Анафілактичний═

Імунокомплексний═

Клітинний═

7.                 В вірусологічну лабораторію доставлено патологічний матеріал (виділення слизової оболонки носових ходів), який взяли від хворого П. з попереднім діагнозом ⌠грип■. Який експрес-метод дасть змогу виявити специфічний вірусний антиген в досліджуваному матеріалі?═



Прямий і непрямий ІФА═

РГГА═

* ═══════Пряма і непряма РІФ═

РЗНГА═

РІА═

8.                 Відомо, що останнім часом при створенні діагностичних препаратів та ліків, широко застосовуються моноклональні антитіла, які одержують із гібридоми. Які клітини із перлікованих використовують для створення гібридоми?═══

* ═══════В-лімфоцити═

Макрофаги═

Т-лімфоцити═

Моноцити═

NK-клітини═

9.                 При обстеженні на бактеріоносійство працівников дитячих закладів у виховательки одного з дитсадків═ виділена С.diphtheriae. Було проведено дослідження на токсигенність═ збудника,яке показало, що цей штамм С.diphtheriae не продукує екзотоксин. Яка реакція проводиться при дослідженні на токсигенність дифтерійних бактерій?═

Реакція кільцепреципітації═

Реакція агглютинації═

Реакція зв▓язування комплемента═

Реакція імунофлуоресценсії══

*══ ═════Реакція преципітації в агаровому гелі═

10.            У школі першокласникам поставили внутрішньо шкірну пробу Манту з туберкуліном. З якою метою це було зроблено.═

Для вакцино-профілактики туберкульозу═

* ═══════Для відбору школярів, що підлягають вакцинації БЦЖ═

Для визн 636e41cg 72;чення напруженості імунітету до дифтерії═

Для визн 636e41cg 72;чення ступеню алергізації до рікетсій═

Для виявлення хворих на паротит═

11.            У хворого 50 років з ревматичним ураженням мітрального клапана в біопсії клапана виявлена гранульома Ашоф-Талалаева . Визн 636e41cg 72;чте, до якого різн 636e41cg 86;виду імунно-патологічної реакції відноситься гранулема?═

*═ ══════Реакція гіперчутливості сповільненого типу═

Реакція гіперчутливості І типу═

Реакція гіперчутливості ІІ типу═

Реакція гіперчутливості ІІІ типу═

Аутоімунна реакція═

12.            При гістологічному дослідженні щитоподібної залози, видаленої з приводу тіреотоксичного зобу, встановлена дифузна інфільтрація тканини залози лімфоцитами, плазмоцитами і ретикулярними клітинами. Назвіть процес, який розвинувся в залозі.═

Реакція гіперчутливості І типу═

Реакція гіперчутливості ІІ типу═

*═══════ Аутоімунна реакція.═

Реакція гіперчутливості ІІІ типу═

Реакція гіперчутливості ІV типу═

13.            У хворої М. спостерігається локальна реакція на укус бджоли, що виникла в перші хвилини після укусу. За яким типом реакції гіперчутливості вона проходить?═

* ═══════Анафілактичний═

Цитотоксичний═

Імунокомплексний═

Уповільненого типу═

Ідіотип-антиідіотип═

14.            Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі перехворіла 3-денною малярією. Після переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду захворла малярією знову. Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання═

* ═══════Рецидив══

Реінфекція═

Суперінфекція═

Персистуюча інфекція═

Вторинна інфекція═

15.            Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання. Лікар вирішив підтвердити діагноз шляхом виявлення специфічних антитіл. Які препарати слід використовувати для цієї мети?

Діагностичні сироватки══

Мічені сироватки══

Моноклональні антитіла══

*═══════ Діагностикуми═

Адсорбовані монорецепторні сироватки══

16.            У зв▓язку з випадком дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення в студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного активного імунітету?═

Антидифтерійну сироватку══

Специфічний імуноглобулін══

Вакцина АКДП══

*═ ══════Дифтерійний анатоксин══

Вакцина з вбитих бактерій══

17.            Серологічна діагностика грипу передбачає виявлення наростання титру антитіл до збудника в сироватці крові хворого. В скільки разів повинен зрости титр антитіл з парною сироваткою, щоб результат вважався достовірним?═

* ═══════В 4 рази і більше═

В 2 рази═

В один раз═

В 3 рази═

В пів-титру═

18.            В закритому колективі виникла необхідність перевірити стан імунітету проти дифтерії, щоб обгрунтувати необхідність вакцинації. Які дослідження слід провести з такою метою?═

Перевірити членів колективу на носійство палички дифтерії══

Встановити рівень антитіл проти дифтерійної палички══

Перевірити медичну документацію щодо вакцинації══

Перевірити стан імунітету щодо дифтерійної палички══

*═ ══════Встановити титр антитоксинів в РНГА═

19.            Хлопчик 1,5 років, який не отримував планові щеплення, контактував з хворим на кір. З метою екстреної специфічної профілактики дитині було введено донорський гамаглобулін. Який вид імунітету було створено при цьому?═

* ═══════Пасивний═

Природний═

Антитоксичний═

Поствакцинальний═

Місцевий═

20.            Лікар-педіатр, проводячи з батьками бесіду про профілактику кору, зауважив, що певна категорія дітей має природний пасивний імунітет до цього захворювання. Яких саме дітей мав на увазі лікар?═

*══════ ═Новонароджені═

Старші 14 років═

Ті, що перенесли кір на першому році життя═

Ті, що отримали планові щеплення═

Ті, чиї батьки не хворіли на кір═

21.            У геном вірусу вісповакцини було інтегровано ген вірусу гепатиту В, який відповідає за утворення HBsAg. Рекомбінантний вірус планується використовувати у якості препарату для щеплення. До якого типу належить отримана таким чином вакцина?═

* ═══════Генно-інженерна═

Комбінована═

Асоційована═

Синтетична═

Хімічна═

22.            У пацієнта через 2 місяці після операції трансплантації нирки погіршився стан. На основі лабораторного обстеження констатовано, що розпочалася реакція відторгнеггя трансплантату.═ Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?═

Інтерлейкін-1.═

Природні кіллери.═

*══ ═════Т-кіллери. ═

В-лімфоцити.═

Т-хелпери 2.═

23.            Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у зв▓язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу?═

Реакція Кумбса.═

* ═══════Реакція імунофлюоресценції.═

муноферментний аналіз.═

Реакція опсонізації.═

Радіоімунний аналіз.═

24.            У хворих на бруцельоз спостерігається позитивна шкірна проба Бюрне. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку запальної реакції в місці введення бруцеліну цим пацієнтам?═

* ═══════Сенсибілізовані Т-лімфоцити.═

IgA.═

IgE.═

IgG.═

IgD.═

25.            Дитині віком 6 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?═

Вакцину БЦЖ.═

* ═══════Туберкулін.═

Вакцину АКДП.═

Тулярін.═

Вакцину АДП.═

26.            У хворого після вжитку в їжу консервованих грибів з▓явилися симптоми бульбарного паралічу: птоз, двоїння в очах, афонія, порушення ковтання. Попередній діагноз: ботулізм. За допомогою якої реакції можна визн 636e41cg 72;чити тип токсину?═

* ═══════Реакція нейтралізації═

Реакція аглютинації═

Реакція преципітації═

Реакція зв▓язування комплементу═

Реакція імунно-флюорестенції═

27.            Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Через 4-5 днів шкірний трансплантат прижився. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на 11 добу почав відторгатися. Які клітини приймають у цьому участь?═

*═ ══════Т-лімфоцити═

Еритроцити═

Базофіли═

Еозинофіли═

В-лімфоцити═

28.            В імунній відповіді організму значне місце належить продукції антитіл. Виберіть із поданого, взаємодія яких клітин необхідна для їх синтезу:════

Мікрофаги, Т-помічники, В-лімфоцити═

Дендритні клітини, Т-помічники, В-лімфоцити═

Макрофаги, Т-ефектори, В-лімфоцити═

Клітини Лангенганса, Т-ефектори, В-лімфоцити═

*══════ Антигенпрезентуючі клітини, Т-помічники, В-лімфоцити═

29.            Для серологiчної дiагностики черевного тифу використовують реакцiю Вiдалю.Який механiзм взаємодiї антигенiв та антитiл лежить в її основi?

Преципiтацiя

Бактерiолiз

Гемолiз

*══════ Аглютинацiя

lмобiлiзацiя бактерiй

30.            Від хворої дитини з підозрінням на дифтерію виділено коринебактерію дифтерії. Яке дослідження необхідно провести, щоб переконатись, що даний мікроб є збудником дифтерії у цієї дитини?

*═══════ Перевірити токсигенність мікроба

Провести фарбування за методом Буррі - Гінса

Виконати посів на кров'яний агар

Заразити кролика

Провести реакцію аглютинації

31.            Отримана аглютинуюча сироватка в результаті імунізації кролика бактеріями з антигенною структурою 1, 3, 4. Як із цієї сироватки отримати монорецепторну сироватку проти антигену 3?═

* ══════Методом адсорбції аглютинінів антигенами 1, 4.

За допомогою реакції преципітації ═

За допомогою реакції нейтралізації═

За допомогою реакції імобілізації═

За допомогою реакції опсонізації═

32.            У хворого, що постраждав у автокатастрофі, лікар запідозрив можливий розвиток анаеробної інфекції рани. Який препарат найдоцільніший для специфічного лікування ще до встановлення лабораторного діагнозу?═

Анатоксин═

* ═══════Полівалентна специфічна сироватка═

Типоспецифічна імунна сироватка═

Нативна плазма═

Плацентарний гама-глобулін═

33.            Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває доти, доки в організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як найбільш правильно назвати такий вид імунітету?═

Гуморальний═

Типоспецифічний═

Природжений═

* ═══════Нестерильний═

Перехресний═

34.            На глоткових мигдалинах дворічного хлопчика, який не отримував планове щеплення АКДС, виявлені мікроорганізми, що за морфологічними та біохімічними призн 636e41cg 72;ками ідентичні Corynebacterium diphtheriae. Але реакція преципітації в гелі з антитоксичною сироваткою дала негативний результат. Яку форму інфекційного процесу може викликати цей збудник у дитини, якщо терміново не почати лікування?═

* ═══════Безсимптомне бактерионосійство═

Легка нетоксична форма захворювання═

Токсична ускладнена форма захворювання═

Хронічне захворювання з ураженням внутрішніх органів ═

Персистуюча інфекція═

35.            Кількісні методи визн 636e41cg 72;чення Т-лімфоцитів:═

*═══════ Е-РОК═

Лізоцим═

Антитіла═

РБТЛ на ФГА═

РБТЛ на ЛПС═

36.            У дитячому садку треба провести═ специфiчну профiлактику дифтерiї. Який препарат треба для цього використати?

Антибiотики

Імуномодулятори

* ═══════Анатоксин

Корпускулярну вакцину

Сироватку

37.            [факт]═ В дитячому колективі необхідно провести специфічну профілактику дифтерії. Який препарат слід застосувати ?

Живу вакцину

Убиту вакцину.

*═══════ Анатоксин

Рибосомальну вакцину

Генноінженерну вакцину

38.            В лабораторію поступила кров хворого на черевний тиф для виявлення антитіл. Яку із перелічених серологічних реакцій слід для цього застосувати?



Реакцію преципітації.

Реакцію зв■язування комплементу.

Реакцію гемаглютинації.

Реакцію гальмування гемаглютинації.

*═══════ Реакцію аглютинації.

39.            У хворого з підозрою на дифтерію під час бактеріоскопічного дослідження мазка з зіву виявлені паличкоподібні бактерії, з зернами волютину.═ Який етіотропний препарат═ є препаратом вибору в даному═ випадку?

Бактеріофаг.

Дифтерійний анатоксин

*═══════ Протидифтерійна антитоксична сироватка.

Eубіотик.

Інтерферон.

40.            У хворого з типовою клінічною картиною дизентерії, внаслідок раннього застосування антибіотиків під час бактеріологічного дослідження випорожнення шигелли не виявлені. Тітр антишигелльозних антитіл в РПГА у парних сироватках у даного хворого виріс в 4 рази. Про що це свідчить?

*═══════ Підтверджує діагноз дизентерії.

Виключає діагноз дизентерії.

Переніс дизентерію раніше.

Неспецифічна реакція.

Вакцинальна реакція.

41.            У вагітної жінки═ діагностований бактеріальний дісбактеріоз пихви. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?

*═ ══════Еубіотик.

Антибіотик.

Інтерферон.

Бактеріофаг.

Полівітаміни.

42.            В═ дитячому═ садку═ проведенi═ плановi═ щеплення═ вакциною═ проти═ кору.═ Яким═ методом═ можна═ перевiрити═ формування═ пiслявакцинального═ iмунiтету?

Вiрусологiчним═

Бактерiологiчним═

Бактерiоскопiчним═

*═══════ Серологiчним

Алергiчним═

43.            До ПТУ поступив юнак 16 років з сільської місцевості. При плановому проведенні реакції Манту виявилося, що у цього юнака вона негативна. Яка найбільш раціональна тактика лікаря?═

*═══════ Зробити щеплення БЦЖ

Повторити реакцію через 1 місяць═

Провести серодіагностику туберкульозу═

Терміново ізолювати юнака з навчального колективу═

Провести прискорену діагностику туберкульозу методом Прайса

44.            Для створення активного імунітету у людини використовуються численні вакцинні препарати. Який препарат представлено живими атенуйованими бактеріями?═

* ═══════Вакцина БЦЖ

Вакцина АКДП═

Вакцина Солка═

Вакцина TAБТ

Вакцина проти гепатиту А.═

45.            У дитини, що одужує після кору, развинулася пневмонія, викликана умовно-патогенними бактеріями. Яка найбільш імовірна форма цієї інфекції?

*═══════ Вторинна інфекція

Реінфекція═

Суперінфекція═

Персистуюча інфекція═

Госпітальна інфекція═

46.            Хворий Н. 28 років поступив у хірургічну клініку з симптомами гострого апендициту. Об▓єктивно: при пальпації реєструється різька біль в правій епігастральній області та близько пупка. Має місто позитивний синдром Щеткіна-Блюмберга. Який період хвороби має місце у цього пацієнта?═

*═══════ Розпалу═ хвороби.═

Латентний.═

Продромальний.═

Кінцевого терміну.═

Періоду функціональних порушень.═

47.            У хворої з клінічними ознаками імунодефіциту з незміненою кількістю та функціональною активністю Т- і В-лімфоцитів при обстеженні виявлений дефект на молекулярному рівні, при якому порушена функція антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?═

Т-лімфоцити, В-лімфоцити═

NK-клітини ═

Фібробласти, Т-лімфоцити, В-лімфоцити═

*═══════ Макрофаги, дендритні клітини═

0-лімфоцити═

48.            У хворого діагностовано набутий дефект імунної системи √ порушення активації системи комплементу за класичним шляхом на фоні достатнього вмісту компонентів системи. Запідозрено наявність дефекту антитілоутворення. Зменшення вмісту в організмі яких антитіл можна очікувати в першу чергу?═

*═══════ Ig M, IgG═

Ig A, IgG══

Ig D, IgG═

Ig E, IgG═

Ig M, Ig А══

49.            У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дисбактеріоз кишечника. Які препарати слід призн 636e41cg 72;чити для відновлення нормальної мікрофлори?═

*══════ ═Еубіотики (пробіотики).═

Сульфаніламіди.═

Інтерферон.═

Протигрибкові препарати.═

Нітрофурани.═

50.            У лабораторію харчової гігієни областної СЕС доставлено вилучений у продавця на ринку воловий м▓ясний фарш. У покупця виникла підозра фальсифікації продукту.═ Яка імунологічна реакція дозволяє це перевірити?═

Реакція Кумбса.═

Реакція аглютинації.═

Реакція опсонізації.═

Реакція імунофлюоресценції.═

* ═══════Реакція преципітації.═

51.            З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнтів збудників дифтерії культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубації посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?═

Реакцію Кумбса.═

* ═══════Реакцію преципітації в гелі.═

Реакцію аглютинації.═

Реакцію кільцепреципітації.═

Реакцію опсонізації.═

52.            Після проникнення в організм бактерії фагоцитуються макрофагами. Яку роль відіграють макрофаги в кооперації імунокомпетентних клітин на першому етапі формування імунної відповіді?═

* ═══════Забезпечують процесинг і презентацію антигена Т-хелперам.═

Активують Т-кіллери.═

Активують NК-клітини.═

Продукують імуноглобуліни.═

Забезпечують процесинг і презентацію антигена Т-кіллерам.═

53.            Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що отримав велику дозу опромінення проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції трансплантат проти хазяїна. Які антигени послужили пусковим механізмом виникнення цієї реакції?═

* ═══════Антигени системи HLA клітин організму ліквідатора.═

Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора.═

Антигени HBs, HBc, HBe.═

Антигенами системи ABO еритроцитів ліквідатора.═

Антигени системи HLA клітин організму донора.═

54.            Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, яка полягає в склеюванні мікроорганізмів при дії на них специфічних антитіл при наявності електроліту?═

*═════ ══Реакція аглютинації═

Реакція преципітації═

Реакція зв'язування комплементу═

Реакція гемадсорбції═

Реакція нейтралізації═

55.            Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?═

Реакція преципітації═

Реакція зв'язування комплементу═

*═══════ Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації═

Реакція гемадсорбції═

Реакція нейтралізації═

56.            Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається реакція осадження з розчину антигену при впливі на нього імунної сироватки й електроліту?═

Реакція аглютинації═

Реакція зв'язування комплементу═

Реакція гемадсорбції═

*═══════ Реакція преципітації═

Реакція нейтралізації═

57.            Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, заснована на взаємодії гомологічних антитіл і розчинних антигенів в агаровому середовищі?═

*Реакція преципітації в гелі═

Реакція аглютинації═

Реакція зв'язування комплементу═

Реакція кільцепреципітації═

Реакція нейтралізації═

58.            Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, для проведення якої необхідні 5 інгредієнтів: антиген, антитіло і комплемент (перша система), еритроцити барана і гемолітична сироватки (друга система)?═

*═══════ Реакція зв'язування комплементу═

Реакція пасивної (непрямої)═ гемаглютинації═

Реакція преципітації═

Реакція гальмування гемаглютинації═

Реакція нейтралізації═

59.            Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій використовуються антитіла, мічені флюоресцюючими речовинами?═

*═══════ Реакція імунофлюоресценції═

Реакція ензиммічених антитіл═

Ланцюгова полімеразна реакціяї═

Реакція зв'язування комплементу═

Реакція молекулярної гібридизації

60.            Мікробіологічна лабораторія одержала завдання підготуватись до дослідження матеріалів, підозрілих на зараження спорами збудника сибірки. Який з перерахованих нижче діагностичних препаратів дозволить провести швидке їх виявлення?══

Протисибірковий імуноглобулін.══

Стандартний сибірковий антиген.══

*═══════ Люмінесцентна протисибіркова сироватка.═

Ензиммічений імуноглобулін.══

Моноклональні антитіла проти збудника сибірки.══

61.            Жінка Д., 54 років звернулася до лікаря зі скаргами на непереносимість курячих яєць, що з▓явилася нещодавно. Антигістамінні препарати, що їх призн 636e41cg 72;чив лікар призводили до деякого покращення стану хворої. Які антитіла могли сприяти розвитку цієї реакції?═

*═══════ Ig E═

Ig А═

Ig D═

Ig G═

Ig M═

62.            В дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який з наведених нижче препаратів необхідно використати з цією метою?═

*Вакцина АКДП.

Вакцина БЦЖ.═

Типоспецифічна сироватка.═

Нормальний гама-глобулін.═

АДП анатоксин.══

63.            У жінки 37 років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії √ короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?═

Фагоцитів══

Нейтрофілів═

Макрофагів═

Лімфоцитів═

*═══════ Плазматичних клітин═

64.            На одязі людини, яку звинувачують у вбивстві, виявлені плями крові. За допомогою якої реакції можна довести, що це кров людини?═

* За допомогою реакції═ преципітації═

За реакцією імунофлюоресценції.═

За допомогою реакції зв▓язування комплементу═

За допомогою реакції аглютинації.═

За допомогою реакції нейтралізації═

65.            Від хворого виділили чисту культуру коринебактерій дифтерії. Яку імунологічну реакції слід використати для виявлення токсигенності бактерій?═

* ═══════Реакцію преципітації в агарі═

Реакцію аглютинації═

Реакцію зв▓язування комплементу═

Реакцію гальмування гемаглютинації═

Реакцію непрямої гемаглютинації═

66.            Пацієнт госпіталізований з попреднім діагнозом ⌠гепатит В■. Для діагностики захворювання здійснено постановку серологічної реакції, яка базується на взаємодії антигену з антитілом, хімічно зв▓язаним з пероксидазою або лужною фосфатазою. Яку назву має використана серологічна реакція?═

* ═══════Імуноферментний аналіз═

Радіоімунологічний метод═

Реакція імунофлюоресценції═

Реакція зв▓язування комплементу═

Реакція імобілізації═

67.            Із організму хворого з гострим гастроентеритом виділений збудник захворювання. Його слід ідентифікувати за антигенною будовою. Яку серологічну реакцію потрібно використати для цього?═

Реакція зв▓язування комплементу═

Реакція нейтралізації═

Реакція преципітації═



* ═══════Реакцію аглютинації═

Реакція опсонізації═

68.            У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу?═

*═══════ Зниження рівня Т-лімфоцитів═

Зниження рівня В-лімфоцитів═

Зниження рівня натуральних кілерів (NK-клітин)═

Зниження рівня системи комлементу═

Недостатність клітин- ефекторів гуморального імунітету═

69.            Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій грунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат слід застосувати у цій реакції?═

*═══════ Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій═

Антитіла проти імуноглобулінів основних класів═

Моноклональні антитіла═

Монорецепторні діагностичні сироватки═

Еритроцити барана й гемолітичну сировтку.═

70.            Гемолітична сироватка проти еритроцитів барана є необхідною для роботи в лабораторії, де ведеться серологічна діагностика інфекційних хвороб. З якою метою вона використовується?═

*═══════ Як компонент гемолітичної системи в реакції зв▓язування комплементу═

Для реакції непрямої гемаглютинації═

Для діагностики гемолітичної хвороби новонароджених при резус-конфлікті═

Для реакції затримки гемаглютинації═

Для встановлення видової належності еритроцитів у судово-медичній експертизі═

71.                        У хворого навесні та літом щороку спостерігаються приступи утрудненого дихання. Діагностована сенсибілізація до пилкових алергенів. Які субпопуляції Т лімфоцитів продукуються в надлишковій кількості.═

Т-h 3═

Т-h 0═

Т-h 1,2═

Т-h 1,2,3═

*═══════ Т-h 2═

72.            У жінки 37 років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії √ короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?═

Фагоцитів══

Нейтрофілів═

Макрофагів═

Лімфоцитів═

*═══════ Плазматичних клітин═

73.            У хворого діагностовано порушення активації системи комплементу класичним шляхом на фоні достатньої кількості всіх компонентів системи. Зменшення вмісту в організмі яких антитіл можна очікувати в першу чергу?═

*═══════ Ig M, IgG═

Ig A, Ig M═

Ig D, Ig G═

Ig E, Ig A═

Ig M, Ig D═

74.            У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різн 636e41cg 80;х ароматичних речовин, діагностована атопічна бронхіальна астма. Діагностовано збільшення Ig E. Для якого типу реакцій це характерно:═

* ═══════Анафілактичні═ реакції═

Цитотоксичні реакції═

Імунокомплексні реакції═

ГСТ═

Нейтралізація бактерій═

75.            У хворої 28 років з періодичними нападами ядухи, які виникають при контакті з домашнім пилом та шерстю кішки, діагностована атопічна бронхіальна астма. Роль алергена у даного хворого могли зіграти:═

Гаптен═

*═══════ Антиген═

Люба неорганічна речовина══

Напівгаптен═

Антиген, люба неорганічна речовина═

76.            У немовляти віком 5 місяців в останній час почали часто виникати респіраторні інфекції, які погано піддавалися лікуванню. При визн 636e41cg 72;ченні імунологічного статусу виявлена відсутність у крові дитини всіх класів імуноглобулінів.═══════ Який діагноз можна поставити цій дитині?═

Вторинний імунодефіцит, гіпогамаглобулінемія═

Первинний імунодефіцит, гіпогамаглобулінемія═

*═══════ Первинний імунодефіцит, агамаглобулінемія═

Вторинний імунодефіцит, агамаглобулінемія═

Первинний імунодефіцит, недостатність Т-лімфоцитів═

77.            Одним з тестів, що характеризують імунний статус людини є фагоцитарна активність, в деяких випадках вона може посилюватися антитілами и тоді фагоцитоз називають имунним. Які антитіла сприяють захопленню антигенів фагоцитами?

*═══════ опсоніни═════

преципітіни═

аглютиніни═

лізины═

гемолізини═

78.            При постановці реакції зв▓язування комплементу досліджувану сироватку хворого прогрівають при 560 . Через недогляд ця процедура не була виконана Який можливий наслідок такої помилки?═

*══════ Через присутність власного комплементу в сироватці можливий хибний негативний результат.══

Непрогріта сироватка становить небезпеку щодо зараження персоналу.═

В непрогрітій сироватці будуть неспецифічні інгібітори комплементу══

Може бути одержано несправжній позитивний результат.═

Можливе інфікування вірусом гепатиту В, якщо лаборант працював без ════рукавичок.═

79.            При вродженому імунодефіциті, що визн 636e41cg 72;чається рецесивним геном Y-хромосоми порушена функція В-лімоцитів. Які дослідження імунологічні дослідження слід провести у хлопчика, в якого запідозрена ця патологія?═

Провести імунологічні дослідження у родичів по жіночій лінії═

Виявити активність лімфоцитів в реакції бласттрансформації═

Встановити рівень нейтрофільних гранулоцитів.═

*═══════ Визн 636e41cg 72;чити рівень гамаглобулінів у сироватці крові.═

Провести цитологічне дослідження пунктату лімфатичних вузлів.══

80.            Чоловіку 43 років, отримавшеому поширені опіки шкіри, з метою закриття дефектів тканини, була виконана пересадка власної шкіри стегна. Такий вид трансплантації називається:══

* ═══════Аутотрансплантація.═

Ізотрансплантація.═

Аллотрансплантація.═

Ксенотрансплантація.═

Гетеротрансплантація.═

81.            Хворий Б., 40 років, був доставлений в хірургічне відділення лікарні по приводу поранення нижньої кінцівки. Був поставлений діагноз ⌠газова анаеробна інфекціята призн 636e41cg 72;чена полівалентна протигангренозна═ сироватка. Яких заходів по профілактиці ускладнень слід притримуватися при введенні═ сироватки?═

Сироватку треба вводити разом з антибіотиком═══ ══

*═══════ Сироватку треба вводити дробно, по Бєредко

Сироватку треба═ ═пропастерізувати на водяній бані при 700 С

Сироватку треба обробити протеолітичними ферментами

Сироватку треба вводити═ ═внутрішньовенно

82.            Дитина народилась із симптомами серцевої патології. Спостерігаються приступи судом. Кількість Т-лімфоцитів знижена, шкірні проби в ГСТ √ негативні. Який з імунодефіцитних станів має місце у дитини?═

*═══════ Синдром Ді- Джорджі══

Синдром Незелофа═

Синдром Луї-Бар═

Синдром Джоба═

Синдром Віскота-Олдріча═

83.            Хворий скаржиться на часті рецидивуючі інфекції, в тому числі грибкові. Було запідозрено імунодефіцит, проведено обстеження. Рівень та співвідношення антитіл при електрофоретичному дослідженні спектру білків крові практично не порушений. Яке дослідження необхідно провести з метою кількісного визн 636e41cg 72;чення рівня лімфоцитів?═

*══════════ Е-РУК═

М-РУК═

ЕАС-РУК═

РБТЛ на ФГА═

РБТЛ на ЛПС═

84.            У хворого в період цвітіння квітів щороку спостерігається загострення кон▓юнктивіту, частішають напади бронхіальної астми. Відомо, що в основі генезу алергії за реагіновим типом суттєву роль відіграє дисбаланс між фракціями Т-хелперних лімфоцитів. Які їх різн 636e41cg 86;види існують?═

Т-лімфоцити 1,2,3,4═

Т-лімфоцити 1,2,3,4,5═

*══════════ Т-лімфоцити 0,1,2,3═

Т-лімфоцити 1,2═

Т-лімфоцити 1,2,3═

85.            У жінки 22 років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії √ короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?═

*═════ ═════Плазматичних клітин═

Фагоцитів══

Нейтрофілів═

Макрофагів═

Мікрофагів═

86.            У хворої діагностований атопічний дерматит. Роль алергена у даного хворого могли зіграти:═

Гаптен, напівгаптен═

Люба неорганічна речовина══

Гаптен═

*══════════ Антиген, гаптен═

Антиген═

87.            У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різн 636e41cg 80;х ароматичних речовин, контакті з домашнім пилом та шерстю тварин, діагностована атопічна бронхіальна астма. Діагностовано збільшення Ig E. Для якого типу реакцій це характерно:═

Вторинна імунна відповідь═

Первинна імунна відповідь═

Реакції зв▓язування комплементу═

Нейтралізація бактерій═

* ═════════Алергічні реакції═

88.            У хворої 24 років після повторного контакту з антигеном √ квітковим пилком √ розвинулась клініка нападу бронхіальної астми. Одним із засобів лікування такої патології є антагоністи медіаторів тучних клітин. Які медіатори тучних клітин є мішенню дії цих препаратів ?══

Хемокіни, ферменти═

Токсичні протеїни═

*══════════ Вазоактивні аміни, протеоглікани, цитокіни, ліпідні медіатори═

Хемокіни, токсичні протеїни, цитокіни═

Ліпідні медіатори, хемокіни, ферменти═

89.            Спадковий ангіоневротичний набряк як найважчий клінічний прояв порушення функції комплементу пов▓язаний з недостатністю:═

*══════════ Інгібітора С1═

Компонент комплементу С2═

Компонент комплементу С4═

Компонент комплементу С3═

Компонент комплементу С5═

90.            У хворого на черевний тиф на 2-му тижні хвороби в організмі з▓явилися антитіла проти збудника. Які механізми їх захисної дії?═

Нейтралізація екзотоксинів.═

Активація Т-кіллерів.═

Активація В-лімфоцитів.═

Активація Т-супресорів.═

* ═════════Опсонізація, активація комплементу.═

91.            Хворому на дифтерію необхідно терміново ввести антитоксичну сироватку. Як запобігти виникненню анафілактичного шоку, якщо алергічна проба на сироватку позитивна?═

Сироватку вводити не можна взагалі.═

* ══════════Сироватку треба вводити лише після десенсибілізації по Безредько.═

Сироватку треба вводити лише внутрішньовенно.═

Сироватку треба вводити лише внутрішньом▓язево.═

Сироватку слід вводити лише разом з дифтерійним анатоксином.═

92.            В імунному захисті організму вирішаальне значення мають імунокомпетентні клітини. Вкажіть, які з наступних тверджень характеризують B-лімфоцити?═

*═════════ Вони диференцюються в клітини═ антитілопродуценти.═

Вони диференцюються і проходять навчання в тимусі.═

Їх джерелом є лімфоїдна тканина кишечника.═

Вони забезпечують клітинний імунітет.═

Вони диференцюються в нейтрофіли.

93.            В імунному захисті велике значення мають антитіла, які взаємодіють з антигенами, що проникли в організм. Вкажіть, яка ділянка молекули імуноглобуліна реагує з детермінантою антигена?═

Шарнірна ділянка.═

H √ ланцюг═

Стабільні═ ділянки H i L - ланцюгів═

*══════════ Варіабельні ділянки═ H i L - ланцюгів.═

L √ ланцюг═

94.            В імунному захисті організму вирішальне значення мають імунокомпетентні клітини. Вкажіть, які з наступних тверджень характеризують Т-лімфоцити?═

*══════════ Вони забезпечують клітинний імунітет.═

Вони диференцюються в плазмоцити.═

Їх джерелом є лімфоїдна тканина кишечника.═

Вони диференцюються в макрофаги.═

Вони диференцюються в нейтрофіли.═

95.            Вкажіть, для постановки якої реакції необхідно взяти комплемент?══

Преципітації═

Аглютинації══

Нейтралізації═

*══════════ Гемолізу═

Гемаглютинації═

96.            Який основний механізм імунологічного пошкодження є характерним для реакції, що індукована Іg E═

Фіксація антигена на поверхні мембрани клітини═

Активуючий вплив імунних комплексів на компоненти комплементу═

Дія лімфокінів на клітини-мішені═

*════ ══════Вивільнення медіаторів негайної алергії═

Реакція антиген-антитіло з подальшою аглютинацією═

97.            При обстеженні хворого був виявлений аутоімунний тиреоїдит. Який імунологічний тест рекомендується для підтвердження діагноза?═

*═════════ Визн 636e41cg 72;чення антитіл до тиреоглобуліну та мікросомального ═══антигену щитовидної залози═

Визн 636e41cg 72;чення антитіл до нативної ДНК═

Визн 636e41cg 72;чення антитіл до РНК═

Визн 636e41cg 72;чення антитіл до антигенів слинних та щитовидної залоз═

Визн 636e41cg 72;чення антитіл до еритроцитів, тромбоцитів═